کلینیک شنوایی و سمعک کاشف

سمعک ضدآب-WaterProof


سمعک ضد آب از جمله سمعک هایی است که با طراحی ویژه مورد استقبال افراد با کم شنوایی و کاربران سمعک قرار گرفته است.در واقع در هر رده از سمعک ها از دیجیتال تا سمعک های فوق هوشمند وایرلس می توانند فناوری ضد آب را داشته باشند

تهران-خیابان آیت الله کاشانی-روبه روی شهرداری منطقه5-درمانگاه تخصصی کاشف-طبقه3.

ON Third Floor. Clinic Kashef-Kashani Street-In Front Of Municipality of District 5-Tehran-Iran

تماس با ما

تلفن:۴۴۹۵۶۳۷۷
تلفن:۴۴۰۴۸۵۱۷
تلفن:۰۹۱۲۷۲۰۰۴۸۷
ایمیل: hshmolok@gmail.com