بخش شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان فوق تخصصی ساسان

سمعک ضدآب-WaterProof


سمعک ضد آب از جمله سمعک هایی است که با طراحی ویژه مورد استقبال افراد با کم شنوایی و کاربران سمعک قرار گرفته است.در واقع در هر رده از سمعک ها از دیجیتال تا سمعک های فوق هوشمند وایرلس می توانند فناوری ضد آب را داشته باشند

تهران-بلوار کشاورز-طبقه اول-بخش شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان فوق تخصصی ساسان.

ON first Floor. Department of Audiology and Hearing Aids of Sasan Hospital- keshavars Boulevard-Tehran-Iran

تماس با ما

تلفن:۰۲۱۸۸۹۹۱۸۵۹
تلفن:۰۹۱۲۷۲۰۰۴۸۷
ایمیل: hshmolok@gmail.com