بخش شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان فوق تخصصی ساسان

سمعک هوشمند-Intelligent


سمعک هوشمند از خانواده سمعک دیجیتال و در واقع نسل دوم سمعک های دیجیتال می باشد .هدف از طراحی سمعک های هوشمند، شبیه سازی رفتار گوش طبیعی در محیط های مختلف می باشد.سمعک های هوشمند متناسب با تکنولوژی های به کار رفته و کیفیت کم شنوایی فرد، در محیط های مختلف، رفتارهای مختلف از خود بروز می دهند. اجزاء سمعک هوشمند مشابه با سمعک دیجیتال می باشد و شامل میکروفون، رسیور، پردازشگر و باتری می باشد. سمعک های هوشمند در مدل های مختلف اعم از پشت گوشی تا داخل گوشی و نامرئی به بازار عرضه می شوند. سمعک های داخل گوشی هوشمند و فوق هوشمند از پرکاربردترین سمعک های حال حاضر می باشند.

تهران-بلوار کشاورز-طبقه اول-بخش شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان فوق تخصصی ساسان.

ON first Floor. Department of Audiology and Hearing Aids of Sasan Hospital- keshavars Boulevard-Tehran-Iran

تماس با ما

تلفن:۰۲۱۸۸۹۹۱۸۵۹
تلفن:۰۹۱۲۷۲۰۰۴۸۷
ایمیل: hshmolok@gmail.com